Tweeter button
Linkedin button

Project controller

Met een interim opdracht als project controller van Solid Figures kunt u alle kanten op. Wij geven exact die ondersteuning waar u het nodig heeft, zodat uw project succesvol gerealiseerd kan worden.

Projectteam
Solid Figures coördineert en stuurt projectmedewerkers aan. In de opstartfase tuigen wij het projectteam op en creëren draagvlak, zodat een goede teambuilding, betrokkenheid en doelgerichtheid bewerkstelligd kan worden. In de middenfase houden wij ons gecontroleerd en gestructureerd bezig met de planning en uitvoering van het project. In de eind- of opleverfase zullen wij het project afbouwen en de uitkomst hiervan rapporteren naar management en directie.

Solid Figures rust niet voordat het project exact dat heeft opgeleverd wat u ervan verwacht. Of het nu gaat om projectbeheersing op een enkel project of programma of over de projectbeheersing van alle projecten binnen de hele onderneming of bedrijfsonderdeel.

Projectadministratie
Heeft u moeite met het juist structureren van de projectadministratie? Krijgt u voldoende informatie uit uw projecten en weet u hoe uw projecten er financieel voorstaan? Allemaal vraagstukken die als project controller ondersteund kunnen worden. Wordt het proces ondersteund door de gehele organisatie, zal dit resulteren in een snelle maandafsluiting. Immers met een betrouwbare en consistente rapportage van de gegevens, kan deze gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Bovendien heeft de organisatie dan meer tijd te besteden aan het analyseren van de gerapporteerde cijfers in plaats van de rapportage van de cijfers zelf.

Solid Figures biedt u ruime mogelijkheden en kennis om u als project controller te ondersteunen, ook voor verdere vervolgtrajecten.