Tweeter button
Linkedin button

Bedrijfsadvies

bedrijfsadvies

Kunnen wij u helpen met nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie en trends in uw sector? Solid Figures gaat samen met u op zoek naar onverwachte mogelijkheden en kansen zodat uw bedrijf hiervan profiteert.

Uw bedrijfsadviseur met visie op bedrijfsprocessen
Een vast en betrouwbaar aanspreekpunt is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle opdrachten. Niet alleen uw personeel, maar ook u heeft soms een vertrouwenspersoon nodig, die uw wensen en vraagstukken begrijpt, uw sparringpartner is en waar u ook een dialoog mee aan kunt gaan. Met een sterke visie op bedrijfsprocessen en de hieraan gekoppelde activiteiten wordt een koers uitgezet. Dit geeft duidelijkheid in situaties van vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Maatwerk in bedrijfsadvies
Solid Figures streeft altijd naar maatwerk en neemt de probleemstelling en de bedrijfsvraagstukken hieromheen als uitgangspunt. Wij doen dit met een hoge mate van betrokkenheid naar u als organisatie, zodat u als klant de aandacht krijgt die u verdient. Er is altijd sprake van een hechte samenwerking waardoor snel en adequaat op uw situatie kan worden ingespeeld en wij altijd maatwerk kunnen leveren, tegen de beste condities en een hoge mate van klantgerichtheid.

Deskundigheid en expertise
Onze deskundigheid, achtergrond en expertise ligt op het gebied van algemeen- en financieel management, evenals productie en logistiek. Zo nodig kan specifieke expertise (bijv. fiscaal of juridisch) worden ingeroepen via onze of uw eigen relaties.
Met slagvaardigheid, inzichtelijkheid en kennis van zaken creëren wij, o.a. via quick scans, snel duidelijkheid. Na goed luisteren volgt een duidelijke analyse (geen dikke rapporten) in combinatie met heldere en creatieve oplossingsrichtingen.

Verbetermanagement
Vindt u het ook lastig om verbetermanagement in uw organisatie aandacht te geven, hoewel het eigenlijk meer aandacht verdient?
Iedere organisatie zal zich moeten blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in haar omgeving. Onderzoek naar de tevredenheid van klanten en medewerkers lijkt nuttig en soms noodzakelijk, maar het is natuurlijk de kunst om daadwerkelijk verbeteringen te realiseren.
In de lijn van meten is weten en denken en doen, ondersteunen wij u bij een goede uitwerking van verbetermanagement en de hieraan gekoppelde activiteiten en projecten binnen uw bedrijf. Ze hebben immers alles te maken met uw strategie, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Neem vandaag nog contact op voor het maken van een afspraak.